Fiškálná eKasa API

Fiškálné eKasa API

S cieľom zjednodušiť proces fiskalizaci tretím stranám (TP) sme upravili POS riešenia tak, aby komunikovali s externým API. Týmto spôsobom POS systém periodicky sťahuje údaje z rozhrania API. Po prijatí nového (ešte nefiskalizované) potvrdienky POS zaregistruje predaj podľa zákona. Môže to byť zaslanie potrdienky do registra daňového úradu online a / alebo uloženie údajov do certifikovaného úložiska (CHDÚ). Po dokončení procesu fiškalizácie POS pošle jedinečné fiškálne kódy späť do rozhrania API od TP. TP potom poskytne potvrdienku aj s fiškálýnmi kódy zákazníkovi.

eKasa API

Nový fiskální zákon ukladá podnikom povinnosť registrovať tržby vo fiškálnom systéme eKasa od 1. januára 2020. Vláda podporuje podnikateľov a poskytuje bezplatný systém rejstřík hotovosti „VRP“. Funkcie VRP sú zvyčajne postačujúce pre mikro alebo malé podniky. Spoločnosti hľadajúce pripokročilé POS riešenia majú na výber možnosť používať „ORP“ . Takéto registračné pokladnice sú navrhnuté softvérovými spoločnosťami a musia prejsť certifikáciou Finančnej správy SR vyžadujúce: - Implementáciu „CHDU“ - chránenné datové úložisko vo forme USB / SD, ktoré na trvalo ukladá záznamy o potvrdienek. - splneni približne 40 testov poskytnutých Finančnou správou. Overenie, či POS má všetku funkčnosť na registráciu predaja, hotovostných operácií a registrovanie POS lokace. Používané CHDU - Swissbit SD - USB CHDÚ od CHDÚ s.r.o.