Čo je chránené dátové úložisko?

 

Čo je chráněné datové úlozisko?

F Finančná správa v roku 2019 spustí systém eKasa, ktorý prinesie nutnú zmenu v pokladničných zariadeniach, najmä pre ERP – elektronické registračné pokladnice. Do systému eKasa bude možné sa dobrovoľne pripojiť od 1.4.2019 a povinne potom musia podnikatelia svoje pokladničné zariadenie pripojiť pomocou online registračnej pokladnice od 1.7.2019.

Aké povinnosti prináša systém eKasa pre podnikateľov?

 

Podnikatelia majú teraz povinnosť evidovať tržby cez, dnes rozšírenejšie, elektronické registračné pokladnice alebo ODA – Virtuálne registračnú pokladnicu. Zmena zákona č. 389/2008 Zz ukladá podnikateľom povinnosť pripojiť tieto zariadenia, po internete do systému eKasa, tak aby každá účtenka bola pred samotným vytlačením online zaevidovaná na Finančnej správe, ktorá po zaevidovaní účtenky odošle do pokladničného zariadenia unikátny overovací kódy, ktoré sú povinné na účtenke vytlačiť.

Online registračné pokladnice zasielajú do systému eKasa jednotlivé účtenky, úhrady faktúr, paragóny pokladničné operácie vkladov a výberov. Podnikatelia si musia zaobstarať pokladňu, pre ktorú bola finančná správa vydaná certifikácia “Certifikácia chráneného dátového úložiska a pokladničného programu”. Certifikovaná ORP tiež musí zabezpečovať uloženie neodoslaných účteniek do chráneného dátového úložiska.

parallax background

Čím sa líši elektronická registračná pokladnica od online registračnej pokladnice ORP?

 

Existujúce elektronické registračné ZARIADENIE musí byť vybavené Prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnice a Tlačiarne, ktore tvoríme jeden funkčný celok.

Existujúce elektronické registračné ZARIADENIE musí byť vybavené Prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnice a Tlačiarne, ktore tvoríme jeden funkčný celok.


Chránené dátové úložisko.

CDU je zabezpečené úložisko, ktoré môže byť vo vnútri chytrého zariadenia tabletu, inteligentného telefónu alebo PC či notebooku alebo ako externá SD pamäť. Certifikovaná ORP sú vybavené minimálne pamäťou chráneného dátového uložiska 4 GB, to pri 300 vystavených dokladoch postačovalo na robenie účteniek a dokladov po dobu 5 rokov.

Napsat komentář